News

Kromit Kumu Üretim Süreci

Kromit cevheri ağırlıklı olarak ferrokrom üretiminde kullanılır – %50 ile %70 arasında krom içeren bir krom ve demir alaşımı. Çelik üretimi, özellikle %10 ve %20 ferrokrom içeriği içeren paslanmaz çelik üretimi olmak üzere en büyük ferrokrom tüketicisidir. Kromit cevheri madenciliği süreci iki alana ayrılabilir: Yem hazırlama konsantrasyon Yem hazırlama aşaması, kırıcılar, elekler ve öğütme değirmenleri

Read More »

Kromit Kumunun Avantajları ve Uygulaması

Kromit Kumunun Avantajları Erime önleyici, yüksek sıcaklık dayanımı, yüksek krom oksit içeriği, aşınmayı ve diğer özellikleri azaltır. Dahası, yüksek sıcaklık sürtünme katsayısını ve ısı durgunluğunu iyileştirebilir. Kromit Kumu Uygulaması Kromit Kumu, esas olarak, yüzey yapışkan kumunun dökülmesini önlemek için büyük ölçekli çelik döküm yüzey kumu için kullanılır; Çiğdem ayrıca refrakter kaplama agregasını dökmek için kullanılabilir;

Read More »
Scroll to Top